5186303657377792
ProMini Gw68 GaN氮化鎵68W 3 PD 3.0 + QC 3.0 插牆式快速充電器 產品特點: - 採用GaN氮化鎵技術,設計成擁有強勁功率輸出,機身體積小巧的充電器 - 3 PD3.0 + QC3.0 GaN 68W插牆式快速充電器 - 支持Power Delivery 3.0(PD)/ PPS / SCP / QC3.0快速充電制式 - 設有四個端口,單輸出可達USB-C PD65W x 3,US Product #: megatech105-ProMini Gw68 GaN氮化鎵68W 3 PD 3.0 + QC 3.0 插牆式快速充電器 2024-09-25 Regular price: $HKD$348.0 Available from: MegatechIn stock