6267034517241856
ProMini Gs140 GaN氮化鎵 3 PD + QC3.0 140W* GaN桌面式快速充電器 採用先進的GaN氮化鎵技術,設計成擁有強勁功率輸出,機身極緻小巧的充電器。 3 PD + QC3.0 140W* GaN桌面式快速充電器 支持Power Delivery 3.0(PD)/ PPS / QC4+/ SCP / QC3.0快速充電制式 設有四個端口,單輸出可達- USB-C1 PD Product #: megatech105-ProMini Gs140 GaN氮化鎵 3 PD + QC3.0 140W* GaN桌面式快速充電器 2023-12-03 Regular price: $HKD$498.0 Available from: MegatechIn stock